Språk

Barn trenger språk for å sette ord på opplevelser og følelser, for å forstå fortellinger og for å samspille og leke med andre.

Se filmen
gutt leser bok

 

Rolleleken er en vesentlig del av barnehagebarnets liv, og denne leken er også svært viktig for barns språkutvikling. I rolleleken må barn ha kompetanse innen språkets innhold for å forstå meningen i planlegging og forløp. Barna må kunne bruke språket, lytte, tolke og svare, og de må formulere seg og bygge opp setninger som passer til situasjoner og som er forståelige for de andre barna.

Barn utvikler språket sitt gjennom leken og i barnehagedagens utallige hverdagssituasjoner hvor barn og voksne samspiller og bruker språket sammen. I tillegg til at voksne i barnehagen er bevisst på muligheter for språkstimulering i hverdagssituasjonen, vil systematisk arbeid med språk kunne bidra til engasjement, fellesskap og språkutvikling hos barna.

Eksempler på språkaktiviteter

Dialogisk lesing

Bruk av bøker og høytlesing har lange tradisjoner i barnehagen, både spontant når barnet kommer med boka i hånden og vil lese, og som planlagt aktivitet. Begge deler er viktige og gir barna skjønnlitterære opplevelser og skaper leselyst.

Gjennom bøkene møter barna et mer komplekst og situasjonsuavhengig språk enn de vanligvis møter i hverdagsaktiviteter, både når det gjelder ord som brukes, setningsoppbygning og sjangere. Å lese en bok kan gjøres på mange måter.

Hovedprinsipper for dialogisk lesing

I dialogisk lesing lytter barna til språk, og de bruker språket aktivt sammen med andre. Dialogisk lesing bygger på tre hovedprinsipp:

  • Barna er aktive deltakere som bruker språket. Dette skjer ved at barnehagelærer eller annen voksen setter i gang samtaler og inviterer barna til å komme med tanker, meninger og opplevelser knyttet til bokas innhold og tema, ord og uttrykk.
  • Barna får tilbakemelding på initiativ og på egen språkbruk. Dette gjør den voksne ved å gi positive kommentarer til barnas bidrag i samtalen, og ved for eksempel å gjenta med en hel setning det barnet uttrykker med enkeltord eller på andre måter utvide barnas ytring slik at den får rett språklig form.
  •  Den voksne er sensitiv overfor barnas språklige utviklingsnivå og tilpasser aktiviteten og støtten.jente holder bok

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Teorien bak

Språket er viktig i all sosial samhandling
Les mer
Gutt holder bilde av rev