Om lekbasert læring

Lekbasert læring utvikler barns lyst til å lære, og hjelper deg å nå rammeplanens mål.

Se filmen
Illsutrasjon: jente peker på en ball, en bok og en bamse.

Bedre skolestart

Et trygt og stimulerende læringsmiljø kan gjøre det lettere for barn med utfordringer å trives sosialt og faglig på skolen. Lekbasert læring er en kombinasjon av fri lek og lekbaserte læringsaktiviteter tilrettelagt av voksne. Studier viser at det slik barna lærer best.

Rammeplanen

Når foreldre, barnehage og skole samarbeider om å støtte barna i overgangen til skolen, har barna de beste forutsetninger for å klare seg bra. Det er viktig at  de voksne rundt barna er entusiastiske og engasjerte når barna lærer og utforsker.

Les mer →

Forskningsbasert

Lekbasert læring er utviklet gjennom et samarbeid mellom barnehagelærer og forskere. Opplegget er forskningsbasert, og tilpasset norske forhold og tradisjoner.

Les mer →

Grunnmodellen

Trygge varme relasjoner danner den ytterste sirkelen i modellen. Det er gjennom trygge varme relasjoner med andre barn og voksne at barnet kan trives, leke, utfolde seg og lære.

Modellen viser også de fire områder vi vet er særlig avgjørende for at barn skal klare seg bra sosialt og faglig på skolen. Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med andre fagområder i og utenfor førskolegruppa.

Pedagogiske prinsipper

Bli kjent med kjerneområdene

Skjematisk modell for lekbasert læring

Dette trenger du for å komme i gang

Boka «Lekbasert læring i barnehagen» er kjernen i opplegget, og på dette nettstedet finner inspirasjon, eksempler og hjelp til å planlegge.

 

Gutt holder bilde av rev

Se forelesninger om Lekbasert læring

Utdrag fra en undervisningsdag i Lekbasert læring.