Matematikk

Gjennom veiledet lek blir barna kjent med aktiviteter og materiell som stimulerer til forståelse for matematikk.

Se filmen

I faglitteraturen snakker man om utforskning (inquiry) som en måte å lære på. Læring skjer ved at barna undersøker og eksperimenterer. Når barn bruker materiell som klosser og terninger, ser man ofte at de spontant setter i gang med bygging og telling, og gjennom slike aktiviteter finner de sammenhenger og mening. Sammen med andre barn og voksne studerer de ulike problemstillinger og lærer underveis i prosessen.

Det er en nær sammenheng mellom matematikk og språk. Faktisk er det slik at matematikk kan ses på som et eget språk. Vi trenger også språket for å reflektere og kommunisere med hverandre om matematiske utfordringer og mulige løsninger.

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

Eksempler på aktiviteter

Teorien bak

Her finner du noen filmer som beskriver matematikkteori og didaktikk
Les mer
Gutt holder bilde av rev