← Matematikk

Indianersporløype

Spenning og samarbeid

Intensjon

Barna skal få ulike utfordringer på tvers av de fire matematiske områdene tall, måling, geometri og statistikk som de må løse i samarbeid med hverandre.

Tips til forberedelser

 • Klargjør utstyret til postene beskrevet under, og plasser dem på passende steder i barnehagens nærområde.
 • Sørg for at den siste posten er en «formingsoppgave», slik at barna kan ta med seg noe tilbake til barnehagen.
 • Lag et kart fra indianerhøvdingen (kanskje dukken er blitt en høvding) som forklarer hvor postene er.
 • Forbered en liten historie fra dukken om at indianerhøvdingen trenger hjelp til å løse matematikkproblemene.
 • Vurder om barna skal deles inn i grupper eller om alle barna skal gå samlet. Det bør uansett være en voksen med hver gruppe.

 Tips til gjennomføring

 • Start gjerne aktiviteten med å synge indianersangen «En og to og tre indianere» sammen med barna.
 • Kanskje dukken kan komme fram med indianerpynt på hodet, og invitere barna til å pynte hodet sitt som indianere.
 • La gjerne dukken fortelle hva en natursti er. Kanskje noen av barna har erfaring med natursti fra før?
 • «Indianerhøvdingens» har med seg et kart som dere studerer sammen. Samtal med barna om hva et kart er og hvordan man leser
  et kart, og bli enige om hvor dere skal gå for å finne første post.
 •  Barna skal samarbeide om å løse oppgavene.
 • Samtal med barna underveis om hvordan de kan løse oppgavene, og la gjerne dukken gi små hint om nødvendig.

Utstyr

 • Du lager klar det som er nødvendig for at barna skal kunne gjennomføre de utvalgte oppgavene
 • Gjerne en liten indianerfjær og strikk for å pynte dukken som indianer, samt indianerfjær og bånd til hodet til barna