Lag en god plan

Hvordan kan du komme i gang med Lekbasert læring i barnehagen

Se filmen
jente holder bok

Det er vesentlig at arbeidet med Lekbasert læring tilpasses de barna som deltar og de lokale rammene som ligger i barnehagen. Husk at aktivitetene og tips til gjennomføring kun er veiledende, det er viktig at dere endrer og tilpasser planene til å passe deres behov .

Last ned et eksempel på halvårsplan

Denne progresjonplanen er fylt med aktiviteter og forslag til hvordan de kjerneområdene kan fordeles ut over høsten. I boka Lekbasert læring finner du en tilsvarende plan for våren. Disse oversiktene er ment som et utgangspunkt og tilpasses planer og tradisjoner i barnehagen.

Høst
illustrasjon: stilisert årshjul

Tips til hvordan barnehagen kan bruke filmressurser som utgangspunkt for faglig refleksjon

Vennskap i barnehagen

 Noen eksempler på refleksjonspørsmål:

  • hvordan kan vi få innsikt i barnets opplevelse av trivsel?
  • hvordan kan vi støtte opp om vennerelasjonene som etableres mellom barn i barnehagen?
  • hvordan kan vi hjelpe barn som strever med å komme med i lek og aktiviteter sammen med andre barn?
  • hva kan vi gjøre for å sikre at alle barn har mulighet til deltakelse i lek, ute og inne?
  • er vårt lekemiljø tilrettelagt på en måte som gir barn mulighet til allsidig og dyp lek?

 

Se filmen, Det e godt å ha någen

Sårbare barn

Noen eksempler på refleksjonspørsmål

  • hvilke holdninger og syn på barn preger vårt miljø?
  • hvordan arbeider vi med oss selv i de situasjonene som utfordrer oss?
  • hvordan kan vi øke vår kunnskap om hvordan barn kan gi beskjed om at de har det vanskelig?
  • hvordan sikrer vi at alle møter sårbare barn på en sensitiv og hensiktsmessig måte?
  • hva tenker vi om påstanden «de barna som trenger mest, får minst»?

 

Se filmen, Sårbare barn