Selvregulering

Selvregulering hjelper barna å tenke før de handler, og er viktig for faglig og sosial utvikling.

Se filmen
jente peker på ball bok og bamse

Selvregulering innebærer bruk av fleksibel oppmerksomhet, arbeidsminne (det å huske og bearbeide informasjon i tankene) og impulskontroll. Utvikling av disse områdene er nært knyttet til hjernens modning, men påvirkes også av det miljøet barnet er en del av.

Selvreguleringsleker

De fleste regelleker og spill stimulerer selvregulering, fordi barna må bruke oppmerksomhet, arbeidsminne og impulshemming for å være med på leken. De må rette oppmerksomheten mot det å lytte etter reglene i leken, de må huske forskjellige regler, og for å holde seg til reglene må de følge godt med. De må dessuten ofte vente på tur – noe som krever impulshemming. Barnet får en opplevelse av at det er verdt å vente på tur når de får gjennomføre en morsom aktivitet.

Fri lek, som klatring, løping eller rollespill, krever at barnet må bruke selvregulering for å tilpasse seg andre barns ønsker og innspill og avpasse bevegelser etter fysiske rammer i omgivelsene. Idrettsaktiviteter, som fotball, ballspill, dansing og svømming, stimulerer selvregulering ved at barna må utføre helt bestemte kroppslige bevegelser og holde seg til reglene.

En kombinasjon av fri lek og leker der den voksne er igangsetter og veileder er svært gunstig for utvikling av selvregulering. For at lekene skal stimulere selvregulering må barna stadig få møte nye, morsomme utfordringer. Barna skal også få oppleve avslapping og avspenning i barnehagen, og kjenner på gleden av positiv berøring. Dette kan bidra til å redusere stress, som igjen kan virke positivt inn på barns evne selvregulering ved at kapasiteten til å bruke oppmerksomhet, arbeidsminne og impulskontroll økes.

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Eksempler på selvreguleringsaktiviteter

Teorien bak

Håndtering av egne følelser, tanker og atferd handler i stor grad om evne til selvregulering
Les mer
Gutt holder bilde av rev