← Selvregulering

Klar, ferdig, gå!

Side 83 i boka

Rammeplan for barnehagen

 • Kropp, bevegelse, mat og helse, s. 49

Intensjon

Hensikten med leken er å stimulere barnas selvregulering gjennom impulskontroll og oppmerksomhet ved at de må høre nøye etter hva som blir sagt.

Tips til forberedelser

Forbered et egnet areal inne eller ute for løping, ca. 5–8 meter. Barna skal stå bak en linje og løpe til en markert stopplinje.

Forslag til gjennomføring

 • Snakk med barna om når og hvorfor vi bruker ordene «Klar, ferdig, gå!».
  o Har de hørt dette på sportsarrangement?
  o Har de sett det på billøp?
  o Hvorfor sier man «gå» i stedet for «løp»?
 • Inviter barna til å være med på en helt spesiell løpekonkurranse, og la dem stille seg opp på startlinjen du har laget.
 • Forklar at når du sier «Klar, ferdig, gå!», så skal alle barna løpe så raskt de kan til mållinja dere har satt opp.
 •  Barna må vente til de hører ordet «gå», og så skal de løpe så fort de kan til den andre siden. Det er viktig at denne fasen gjentas slik at de kan leken godt.
 •  I andre trinn skal ordet «gå!» i noen tilfeller byttes ut med et annet ord som høres ut som «gå» eller begynner med bokstaven «g». Barna får fortsatt kun løpe når de hører «gå».
 • Prøv å finne ord som begynner med samme bokstaven eller som rimer. Bruk humor og lekenhet!
  o Aktuelle lureord kan være: «grønn!», «gorilla!», «gris!», «gås!», «må!», «stå!».
  o Når du bruker lureord, blir instruksjonen for eksempel «Klar, ferdig, gris!».
 • Leken kan utvides ytterligere med nye «lureord», som for eksempel «løp» og «kryp