Agderprosjektet

Dette er alle som har deltatt i forsknings- og utviklingsprosjektet og som sammen har utviklet Lekbasert læring.

Forsiden til boka om Lekbasert Læring

Dette er de fantastiske barnehagelærerne som har bidratt til boka Lekbasert læring. De har ivrig prøvd ut aktiviteter, gitt tilbakemeldinger og kommet med forslag til nye aktiviteter. Det er også denne gjengen som gjennomførte intervensjonen i forskningsprosjektet, 2016-2017

Alfred Redmond
Ane Sætra Knutsen
Ann Kristin Gundersen
Anne-Grethe Simonsen
Camilla T Eriksen
Carl Oskar Jerstad
Chris Meland
Erik Daland
Fredrik Aanonsen
Gunn Berit Roland
Gunn L Bekkvik
Hanne Opstadmo
Hilde Helene Eikelia
Janne Birthe Jensen

Janne Folserås
Jannicke Ruud
Jarle Huseby
Julie Hestad
Karianne Lunde
Karin Walvick Dahl
Kim Johnny Wilhelmsen
Kim Langeland
Kirsti Brådland
Kristin Solberg
Linda Olsen
Line Lilleholt
Liv Marit Rugland
Maja Skog

Margareth Tønnesen
Martin Aslaksen
Merete Fåland
Monica Fjeldberg
Nina Hageli
Siv Irene Norås
Solbjørg Bryn Rysstad
Solveig Woie Christiansen
Sølvi K.R Tallberg
Therese Aanensen
Therese Holter Pedersen
Trine Hoveland
Veronica Tønnessen
Wenche Andresen

Deltagere fra Agderprosjektet

Agderprosjektet har bestått medarbeidere med komplementerende kompetanse, erfaring og bakgrunn.  I gruppa har vi medarbeidere med barnehagelærerutdannelse, utdannelse i pedagogikk og spesialpedagogikk, doktorgradutdannelser i matematikkdidaktikk og utviklingspsykologi.

Et lærende tankesett kombinert med bred kompetanse- og erfaringsgrunnlag har bidratt til høy kvalitet på forskning- og utviklingsarbeidet, samtidig som vi har et inspirerende arbeidsfellesskap.

Dieuwer ten Braak, Svanhild Breive, Martin Carlsen, Ingvald Erfjord, Per Sigurd Hundeland, Ariel Kalil, Åse Lea, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde, Megan McClelland, Ingeborg Foldøy Solli og Marit Oddvarsdotter Øvregård.

Mari Rege og Ingunn Størksen, ledere i Agderprosjektet