Super Sigurd

Dukken Super Sigurd skaper gruppefølelse og hjelper til med å finne engasjerende innganger til tema og aktiviteter.

Den gode hjelperen

En dukke eller figur kan bidra til å lage en leken ramme rundt gruppa og den hjelper til med å markere at førskolegruppa er noe spesielt. Gjennom dukken kan en finne på engasjerende innganger til ulike tema og aktiviteter.

Dukken formidler kanskje en oppgave som en vits eller gåte, på et hemmelig språk eller som en sporløype. Dukken kan også si rare ting eller tøyse og tulle.

Dukken kan dessuten presentere et problem eller et dilemma som den trenger hjelp med fra barna.

 

Hils på Super Sigurd

Vår lille figur har vi gitt navnet Super Sigurd, han er 5 år og rett og slett en super liten gutt. Super er en del av navnet hans fordi han er unik og helt perfekt til å være nettopp Sigurd.

Det er slettes ikke alltid han føler seg super. Han kan kjenne på mange ulike følelser og de er jammen meg ikke alltid så lette å sortere og sette ord på.

Av og til kan Super Sigurd streve litt med å komme inn i leken eller han gjøre eller sier noe som blir vanskelig. Da trenger han litt støtte fra pedagogen og barna som er sammen med ham.

Super Sigurd sin sang

Super Sigurd har selvfølgelig sin egen sang.

Tekst til Super Sigurd sin sang

Forberedelse

Å bruke dukke krever nøye forberedelser hos de voksne. Det må planlegges navn, kjønn, alder, kjennetegn, interesser samt karakter og hvordan dukken skal kommunisere. Dette bestemmes ut i fra intensjonen med dukken. Det kan være hensiktsmessig å planlegge en karakter som er på alder med barna selv.

På denne måten kan barna lettere identifisere seg med dukken, og spørsmål og kommentarer fra dukken blir også mer like barnas egne. Dukken blir en felles venn og vil kunne bidra til å knytte gruppa sammen. Barna engasjeres i å hjelpe, forklare, ivareta og ha omsorg for den nye vennen. Det å skape en identitet hos dukken bidrar til fantasi og innlevelse hos barna.