Sosial kompetanse

Barn trenger sosial kompetanse for å leke og være sammen. Trygge barn kan fortelle hva de mener og vil, samtidig som de kan sette seg inn i andres behov.

Se filmen
Illustrasjon: tre barn bygger sandslott

Ofte sier man at de fem viktigste ferdighetene barn må mestre for å vise sosial kompetanse er

  • Samarbeid
  • Selvkontroll
  • Selvhevdelse
  • Ansvarlighet
  • Empati

Modell av de fem viktigste ferdighetene i sosial komeptanse

Det er balansen mellom alle disse områdene som utgjør sosial kompetanse.

Teorien bak

For at barn skal kunne utvikle sosial kompetanse må barnehagen stimulere sosiale ferdigheter i hverdagen.
Les mer om teorien
Gutt holder bilde av rev