← Sosial kompetanse

Hva er en følelse?

S. 32 i boka

Rammeplan for barnehagen

  • Sosial kompetanse, s. 22-23

Intensjon

Barna øver seg på å gjenkjenne og sette ord på egne og andres følelser. Ved å mime følelsene får de koble sammen begrepet og det kroppslige uttrykket knyttet til begrepet.

Tips til gjennomføring

Bruk gjerne dukken, en fortelling eller følelseskort og inviter barna til samtale om temaet.

  • Spør barna om de vet hva en følelse er. Kan de forklare hva det er?
  • La barna etter tur få undre seg over og snakke om dette abstrakte begrepet.
  • Her kan barn bli svært konkrete og tenke på det å føle noe med hendene. Snakk med barna om det å føle ting inni seg.
  • Utfordre barna med ett og ett følelsesord. Spør for eksempel: «Hvordan kan vi se ut når vi er sinte?» Ta runden i gruppa og la hvert enkelt barn vise med ansiktet og gjerne også kroppen hvordan man ser ut når man er sint. Snakk sammen om de forskjellige uttrykkene. Hvordan ser øynene ut når man er sint? Hvordan ser munnen ut? Gjør den samme runden med andre viktige følelser.
  • Avslutt økten med å snakke om at barna kan mye om følelser. Selv om det kanskje var vanskelig å forklare hva en følelse er, så har de vist med ansiktet at de vet mye om følelser

Kommentar

En viktig komponent i sosial kompetanse er empati, eller det å kunne føle med andre mennesker og leve seg inn i deres situasjon. Dette krever at barn har kjennskap til og kunnskap om følelser. I førskolealder er det viktig at barna får utvidet ordforrådet knyttet til følelser slik at de kan snakke om, forstå, sortere og håndtere egne og andres følelser.