Takk til alle våre bidragsytere

Bidragsytere

Takk til Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder, og FINNUT-programmet i Norges forskningsråd for initiativ til og finansiering av forskning og utvikling knyttet til Lekbasert læring. Takk til Sparebankstiftelsen SØR for finansiering av denne nettbaserte ressursbanken, og for godt samarbeid.