← Sosial kompetanse

Omvendt stollek

S. 37 i boka

Rammeplan for barnehagen

  • sosial kompetanse, s. 22-23

Intensjon

Barna samarbeider om å få plass på stolene etter hvert som det blir færre og færre stoler igjen. Samarbeid er et viktig tema innen sosial kompetanse. I denne aktiviteten får barna dele glede og humor.

Tips til forberedelser

Finn et egnet rom hvor det er plass til like mange stoler som det er barn i gruppa.

Forslag til gjennomføring

  • Introduser tanken bak leken for barna: Jo bedre vi samarbeider, desto lenger varer leken. Hva er det minste antallet stoler barna klarer å få plass på?
  • Samarbeid med barna om å sette ut samme antall stoler som det er barn i gruppa. Stolene plasseres i en sirkel med ryggen inn mot midten.
  • Forklar barna at de skal gå rundt i ringen mens musikken spiller og stoppe og finne seg en stol med en gang de hører musikken stanser.
  • Når barna har fått satt seg ned første gang, fortsetter leken på samme måte, men nå skal én stol ut.
  • I den neste runden vil det mangle én stol når barna skal sette seg, og de må dele på stoler eller sitte på fanget til hverandre for å få plass.