Arbeid med Lekbasert læring, noen eksempler

Det er gjennom trygge varme relasjoner med andre barn og voksne at barnet kan trives, leke, utfolde seg og lære. Barn lærer når de er engasjerte, aktive, i interaksjon og når de opplever mening.

Gode rammer og ritualer

Venneregler på tur

Brannstasjonen, på oppdagelsestur