← Språk

Dialogisk lesing del 1 Høytlesing

S. 51 i boka

Rammeplan for barnehagen

 • Kommunikasjon, språk og tekst, s. 47

 

Intensjon

Barna får felles opplevelser og referanser, og opplever leseglede. De møter og erfarer nye ord og begrep i en meningsfull kontekst, og lytteferdigheter stimuleres.

Tips til forberedelser

Finn fram konkreter og/eller illustrasjoner som støtter historien i boka. Noter spørsmål til barna på Post-it-lapper og lim dem inn på aktuelle steder i boka. La spørsmålene være åpne slik at barna må tenke gjennom svarene, og gi dem mulighet til å fortelle, beskrive, undre og fantasere. Barna skal få dele sine opplevelser, meninger og tanker. Tenk gjennom om de ulike karakterene bør ha ulike «stemmer» og om det skal være variasjon i stemmevolum og tempo
formidlingen. Finn fram fokusordene som er skrevet ned (med eventuelle illustrasjoner) dersom du ønsker å snakke om disse under formidlingen og samtalene underveis.

Forslag til gjennomføring

Første gang

 • Etter førlesingsfasen er barna spente på fortellingen i boka, og da leser du boka nokså sammenhengende for barna. Gjør gjerne avtale med barna i forkant om at i dag skal vi lese først og prate etterpå. På denne måten formidles bokas historie kronologisk for alle barna, men ikke la det bli en regel som ikke kan brytes. Enkelte ganger dukker det opp noe i teksten som bare må prates om.
 • Dramatiser historien ved å bruke ulik stemme til sentrale karakterer, og varier stemmens volum og tempo. Det kan være krevende for barn i førskolealder å følge med på en lang historie, og din dramatisering vil hjelpe dem til å holde konsentrasjonen.
 •  Vis fram konkreter og/eller bokas illustrasjoner for å framheve temaene, eller bruk projektor med bilder du har skannet på forhånd for å vise boka på storskjerm.
 • Samtal med barna i etterkant av høytlesingen dersom de sitter med mange spørsmål.

Andre gang

 •  Neste gang/dag dere tar fram boka, bruker dere tid på å samtale mens dere leser den.
 • Samtal med barna om illustrasjoner og om de temaene de er mest opptatt av.
 • Finn fram fokusordene som du har planlagt og som er nedskrevet på et stort ark (med eventuelle illustrasjoner), men vær også oppmerksom på barnas interesse og bidrag når dere samtaler om språk, ord og uttrykk.
 •  Bruk de planlagte spørsmålene ved behov, men vel så viktig er det å være sensitiv overfor barna og ivareta deres initiativ og interesse underveis og la dette styre samtalen.
 •  Spør åpne spørsmål, og legg vekt på den gode samtalen ved å gi barna tid til å reflektere og svare.
 •  Engasjer barn som er stille og usikre, uten at de utfordres for mye. Vis at du ser dem og er interessert i deres bidrag, og still spørsmål som ikke krever lange utredninger i svaret.

Kommentar

Det er ulike erfaringer med å bruke boka to ganger. I noen grupper gir barna uttrykk for at det er kjedelig, i andre grupper ønsker barna å høre
og snakke om den igjen og igjen. Skap spenning og engasjement ved å invitere barna med i samtale før boka brukes andre gang, kanskje bare
figuren eller dukken setter i gang aktiviteten ved å begynne å prate om boka og undre seg over hva den handler om.