← Språk

Dialogisk lesing del 2 Gjenfortelling

S. 54 i boka

Rammeplan for barnehager

 • Kommunikasjon, språk og tekst, s. 47

Intensjon

Barna bruker språket og utvikler fortellerglede og fortellerkompetanse. De oppdager strukturer i teksten og blir oppmerksomme på at det muntlige språket er utgangspunkt for skriftspråket.

Tips til forberedelser

Finn tre ark (A4 eller A3) hvor dere skriver ned gjenfortellingen. Skriv henholdsvis begynnelsen, midten og slutten på de tre arkene.

Forslag til gjennomføring

La fokusordene som er skrevet ned (med eventuelle illustrasjoner) være synlige under gjenfortellingen. Gjenfortelling kan foregå på mange ulike måter. Her er noen eksempler:

 • Bruk konkreter eller illustrasjoner dere har brukt tidligere for å gå gjennom hendelsesforløpet.
 • Bla gjennom boka og la barna gjenfortelle ut fra bokas illustrasjoner.
 • Bruk arkene med overskriftene begynnelsen, midten og slutten.
 • Still åpne og støttende spørsmål for å hjelpe barna med å få fram forløpet og poengene i historien:
  o Hvem er hovedpersonene, og hva er tema?
  o Hva skjedde i begynnelsen? I midten og til slutt?
  o Hvem handler historien om? Hva skjer? Hvor skjer det? Når?

Vær barnas sekretær. Skriv barnas gjenfortelling på arket (med begynnelsen, midten og slutten). La barna bidra med å tegne og klippe ut illustrasjoner som passer til teksten på arkene.  Les den skrevne teksten opp for barna, og heng den gjerne opp på avdelingen.

Kommentar

Å dvele ved en historie gjennom gjenfortelling, bidrar til gode felles opplevelser hvor det ofte er plass for humor og glede. Gjenfortelling kan gjøre at barna ser nye sammenhenger i historien («Ååå! Så det var derfor elgen spurte om …»). I tillegg vil barna bli inspirert til å lage egne fortellinger.