← Språk

Mitt skip er lastet med

Side 72 i boka

Rammeplan for barnehagen

  • Kommunikasjon, språk og tekst, s. 47

Intensjon

Barna blir oppmerksomme på og får erfaringer med første lyd i et ord. Her får barna øve opp sin lytteferdighet ved at de skal lytte seg fram til ord som begynner på en bestemt lyd.

Tips til forberedelser


Tenk igjennom hvilke lyder ordene skal begynne på. Velg vokaler når leken er ny for barna – det er lettest for barna.

Forslag til gjennomføring

  • Fortell barna at vi skal leke «Mitt skip er lastet med…». Si for eksempel at «Mitt skip er lastet med ting og ord som begynner på lyden /a/».
  • La barna si lyden og snakk om hvordan lyden kjennes ut i munnen.
  • Gå videre med å vise barna hvordan leken foregår ved å gi flere eksempler på ting og ord som begynner på lyden /a/.
  • Ett og ett barn sier «Mitt skip er lastet med …».
  • Hjelp og støtt barna underveis ved å si første del av ordet. Dersom lyden er /a/ sier du «app…» og om nødvendig «appel…» for å støtte barnet i å komme fram til ordet appelsin.
  • Skap mestringsopplevelse hos barna! Bytt lyd når det blir vanskelig for barna å komme på flere ord.
  • Skriv opp ordene barna kommer med som en variasjon av leken og for å synliggjøre hvilken bokstav henger sammen med aktuell lyd.

Kommentar

I «Mitt skip er lastet med» leken får barn anledning til å selv å komme frem med ord som begynner på en bestemt lyd. Dette utgjør en videreføring av det å lytte etter en bestemt første lyd i en tekst eller å gjenkjenne første bokstav i et skrevet ord, som er gitt på forhånd.