← Språk

Bokstavjakt

S. 73 i boka

Rammeplan for barnehagen

Kommunikasjon, språk og tekst, s. 47

Intensjon

Barna oppdager den aktuelle bokstavens visuelle kjennetegn, og erfarer koblingen mellom lyder i språket og bokstaven.

Tips til forberedelser

  • Bokstaven dere skal jakte på, er ukas bokstav. Skriv og print ut mange (minst 10–20) store
    bokstaver som du laminerer, eller bruk bokstaver fra en bokstavkiste.
  • Du kan ha mange bokstaver per A4-ark, men klipp ut én og én bokstav.
  • Plasser bokstavene i miljøet hvor dere oppholder dere – enten inne eller ute: bak en gardin, under en kasse, oppå en stein, under en busk, etc.

Forslag til gjennomføring

  • Forklar leken for barna.  «I dag skal vi på bokstavjakt!” Det er gjemt mange av den aktuelle bokstaver her i skogen / inne på rommet, klarer dere å finne dem?» Skap spenning, og lag gjerne en historie om hvorfor det ligger mange bokstaver gjemt.
  • Snakk sammen om hva bokstaven heter, hvordan den ser ut, og hva som er bokstavens lyd? Vær bevisst, og skill mellom bokstavens navn
    og lyd.
  • La barna få si lyden, og snakk om hvordan lyden kjennes ut i munnen.

Kommentar

Det går an å bygge på ved at du  også gjemme andre bokstaver enn den dere skal finne, det er kun den aktuelle bokstaven som skal tas med,  de andre skal  ligge igjen. Klarer dere det?