Veronica og Trine

mai 3, 2018

Barnehagelærerne Veronica Tønnesen og Trine Hovland bruker  Lekbasert læring i Espira barnehage i Vanse.

Opplegget i boka er et utgangspunkt, Veronica og Trine tilpasser det sammen med barna etter behov. De sier at alla barna blir involvert og opplever mestring, og blir godt forberedt for skolestart.  «Vi får positive tilbakemeldinger fra skolene i kommunen», forteller Veronica.