← Slik har andre gjort det

God til å være snill

  «Du er så god til å være snill». Akkurat dette sier Samuel, 5 år, til meg. Vi  leker ute, han er en usynlig drage og jeg har fått rollen som  dronning. Han ser opp på meg og smiler: «Ja, for du er jo alltid med på leken og så ler me masse og så trøster […]

Trygge varme relasjoner22.04.2018

 

«Du er så god til å være snill». Akkurat dette sier Samuel, 5 år, til meg.

Vi  leker ute, han er en usynlig drage og jeg har fått rollen som  dronning. Han ser opp på meg og smiler: «Ja, for du er jo alltid med på leken og så ler me masse og så trøster du meg når eg blir lei meg». Et barn opplever noe og setter sine ord på det. Han vet ikke hvor mye dette setter i gang i meg. Jeg tar godt vare på setningene og bærer dem med meg gjennom hverdagen.

Jeg tenker på alle mine år i barnehagen og førskolegruppene jeg har vært en del av. Jeg tenker tilbake på ansvar og planlegging, refleksjon og evalueringer. Jeg tenker på hvor viktig det er å ha et totaloverblikk og en pedagogisk plan, et faglig fundert og formidlet ståsted og evne til å lede og bli ledet av de jeg arbeider sammen med. Jeg vet det er mitt ansvar å lage et varmt og inkluderende miljø der alle de voksne er tett på barna, både fysisk og emosjonelt. Oppi alt dette vil jeg mest av alt huske de gangene jeg evnet å «være god til å være snill», der jeg var sensitivt tilstede for hvert eneste barn som var rundt meg.

I Lekbasert læring (s. 10–11) setter vi ord på det vi mener er grunnlaget og den viktigste forutsetningen for alt vi gjør sammen i barnehagen og i førskolegruppa, det handler om de trygge og varme relasjonene. Det er alltid den voksnes ansvar at barnet opplever seg ivaretatt og inkludert, at miljøet oppleves som trygt, både emosjonelt og fysisk. Sensitive voksne er oppmerksomt tilstede, de er bevisst på sin rolle og betydning i barnets liv og de er mottakelig for barnets sine innspill. Varme og trygge relasjoner støtter opp om barnets grunnleggende trygghet, livsglede og livsmestring (Rammeplanen for barnehager, s.11).

Barn trenger voksne som «er gode til å være snille».

Vi har et enormt ansvar og det er et stort privilegium!

Svanaug Lunde