← Slik har andre gjort det

Martin

Martin Aslaksen fra Læringsverkstedets naturbarnehage på Eydehavn har jobbet med Lekbasert læring i et par år. Martin forteller hvordan han planlegger Lekbasert læring slik at ingen faller utenfor, barna opplever mestring og leken er i fokus.

Lekbasert læring03.05.2018

Martin Aslaksen fra Læringsverkstedets naturbarnehage på Eydehavn har jobbet med Lekbasert læring i et par år.

Martin forteller hvordan han planlegger Lekbasert læring slik at ingen faller utenfor, barna opplever mestring og leken er i fokus.