Trygge varme relasjoner

Barn trenger stabile og omsorgsfulle voksne som er sensitive og tett på, barn trenger også voksne som kan støtte og trøste når ting er vanskelig.

Se filmen

Barn er født sosiale og søker sosiale relasjoner helt fra fødselen.  Barn er helt avhengige av å inngå i positive relasjoner med andre barn og voksne. Det å inngå i trygge og omsorgsfulle relasjoner med voksne i barnehagen er svært viktig for alle barn. De trenger voksne som er stabile og konsekvente og som hjelper dem med å organisere og sette ord på følelser.

Barn trenger også voksne som legger til rette for opplevelse av mestring og som evner å dele deres begeistring. Disse sensitive og varme relasjonene er ikke bare avgjørende for barns trygghet og helse, det finstemte samspillet mellom barnet og den voksne er med på å danne grunnlaget for barnets kognitive utvikling.

Dette førskoleopplegget tar utgangspunkt i den autoritative voksenstilen. Teori og forskning knyttet til det autoritative perspektivet understreker at barn trenger voksne som bygger varme og omsorgsfulle relasjoner til hvert enkelt barn, samtidig som de er tydelige grensesettere. Voksne som opptrer tydelig sammen med barn, og viser dem respekt, varme og innlevelse, skaper optimale forutsetninger for utvikling.