Forskning

Lekbasert læring bygger på ny forskning fra Norge og utlandet.