Lekbasert læring

Barn lærer best når de er aktive og engasjerte, og opplever mening i samspill med andre.

Se filmen

Lekbasert læring framhever både fri lek og veiledet lek som to former for lek som er særlig viktige. Det er stor enighet både blant forskere og i praksisfeltet om at barn i barnehagen lærer best gjennom lek, og at de ikke skal utsettes for ensidig instruksjon fra voksne.

Selv om barns frie lek først og fremst oppstår fordi barn vil ha det morsomt sammen, så vet vi som voksne at fri lek er stimulerende for utviklingen deres på svært mange plan.

Noen barn syns det er vanskelig å komme i gang med lekaktiviteter sammen med andre. De kan gjerne ha lyst til å leke, men vet ikke hva de skal gjøre for å få innpass i leken, eller de er for beskjedne til å delta. Gjennom voksnes deltakelse, veiledning og støtte, og gjennom hverdagslige lekbaserte aktiviteter gis alle barn muligheter å aktivt delta, utforske og lære sammen med andre barn .