Teorien bak lekbasert læring av matematikk

Disse tre filmene belyser bakgrunnen for matematikkaktivitene